Omdat ik wil helpen

Progress €2.839,-
Collected €2.500 (113%)
Peter Ronkes Agerbeek

(40 KM Rotterdam)

Omdat ik wil helpen

Hier èn daar
 
De komst van vluchtelingen naar onze maatschappij leidt vaak tot spanningen.
 
De zorg voor vluchtelingen in hun EIGEN regio is alleen al vanuit dàt oogpunt aan te bevelen. Dat is dan ook het uitgangspunt voor de Stichting Vluchteling. Dáár gaat de opbrengst van deze jaarlijkse Nacht van de Vluchteling naar toe.
 
Frank van der Meijden, Laarbeeks burgemeester, pleit niet alleen voor goede zorg van vluchtelingen in de eigen gemeente, maar steunt ook daadwerkelijk de Stichting Vluchteling.
• Aan het slot van het gesprek op deze pagina roept hij ook òns op dat te doen.
 
1 op de 100 mensen
is op de vlucht. Voor de opvang van deze > 82 miljoen!!! kinderen, vrouwen en mannen is véél geld nodig.
Daarom vraag ik eenieder via deze pagina steun te geven aan de Nacht van de Vluchteling 2022.
Geld voor vluchtelingen onderweg.
 
Geen cent die je geeft,
heb je ooit beter besteed.

Raised €250

Raised €500

Raised €1.000

Received first donation

Received 10 donations

Received 25 donations

Received 50 donations

Posted a blog update

Show more
Made with by Kentaa
Share