Ik loop mee voor vluchtelingen wereldwijd

Standing € 36,-
Collected € 250 (14%)
Pierre Hagenbeek

(40 km Rotterdam - Den Haag)

Ik loop mee voor vluchtelingen wereldwijd

Er is zoveel leed nog in de wereld. En er is ook nog zoveel verschil tussen arm en rijk. De armoede is nog steeds groot en zelfs in westerse landen merk je dat de middenklasse het ook moeilijk krijgt. Als we niet oppassen ontstaat er over een jaar of tien tot twintig ook een vluchtelingenstroom vanuit het westen. Alleen zullen zij niet naar het Midden-Oostenof Azie verhuizen maar dichterbij blijven. Zekerheid is alles en dat is naar landen toegaan die makkelijk te bereiken zijn.

You can create your own personalized poster to draw attention to this fundraising page. After printing the poster you can hang it in a shop, a café window or a community bulletin board. Ask your family, friends, co-workers and neighbors to help and also put up a poster in their home, school or work place. Most people are willing to help but be sure to ask permission first.

Made with by Kentaa
Share