Hulpprojecten #NvdV22


I
eder jaar gaat het opgehaalde geld naar verschillende noodhulpprojecten van Stichting Vluchteling. Bij de Nacht van de Vluchteling 2022 hebben de deelnemers met hun sponsoren maar liefst 1.2 mijloen opgehaald - dank jullie wel! Met onderstaande projecten helpen we ruim 65.000 mensen in nood. 

In het straatarme Mali lijden mensen onder aanhoudend geweld en structurele voedselonzekerheid. Sinds zijn onafhankelijkheid in 1960 wordt Mali voortdurend getroffen door droogte, watertekorten, burgeroorlogen en staatsgrepen. De huidige droogte en plotselinge overstromingen vormen een grote bedreiging voor de voedselproductie in het land, met voedseltekorten en ondervoeding tot gevolg. De voedselonzekerheid treft meer dan 21 miljoen Malinezen.  

Hoe wij helpen 

Samen met onze partner Intersos verbeteren wij de levensomstandigheden van ontheemden en lokale bevolking in de regio Mopti. Wij bieden hen cashhulp, in de vorm van een persoonlijke chipkaart, waarmee zij voedingsmiddelen zoals granen, peulvruchten en olie kunnen kopen. We delen noodpakketten uit met o.a. kookpotten en bestek en geven voorlichting over voeding. Daarnaast voorzien we de mensen van hulppakketten voor een betere hygiëne, met o.a. zeep en waspoeder.

Syrië gaat het tweede decennium van de burgeroorlog in. In het noordoosten en -westen van het land laaien de gevechten momenteel weer op en slaan mensen opnieuw op de vlucht voor het geweld. Na jaren van conflict, economische instabiliteit en ernstige droogte is ook de voedselonzekerheid in Syrië sterk toegenomen. Honderdduizenden mensen hebben niet genoeg te eten. 

Ook het gezondheidssysteem van het land kent grote gebreken, die door de Covid-19 pandemie alleen maar erger zijn geworden. Mensen moeten lange afstanden afleggen om medische zorg te krijgen en er is een groot gebrek aan personeel, medische apparatuur medicijnen.

Hoe wij helpen 

Samen met onze partner Intersos zetten wij drie mobiele klinieken op in de provincie Hama, zodat meer mensen toegang krijgen tot medische zorg. De mobiele klinieken rijden voornamelijk in gebieden die moeilijk te bereiken zijn, waar mensen weinig tot geen toegang hebben tot gezondheidszorg. Er is speciale aandacht voor zorg voor kinderen en zwangere vrouwen.  

Somalië is al meer dan drie decennia in de greep van gewelddadige conflicten. Door het voortdurende geweld zijn basisvoorzieningen zoals medische zorg en sanitaire voorzieningen afwezig of van zeer slechte kwaliteit.  

Momenteel is er sprake van ernstige, langdurige droogte in Somalië, na het uitblijven van drie opeenvolgende regenseizoenen. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. De droogte zorgt voor verlies van vee, stijgende voedselprijzen, ernstige watertekorten en grond die ongeschikt wordt voor landbouw en veeteelt. Bijna 170.000 mensen zijn uit hun huizen verdreven op zoek naar voedsel, water en grasland voor hun vee.  

Hoe wij helpen 

Samen met onze partner WASDA zorgen we in het Kismayo district voor toegang tot levensreddend water en sanitaire voorzieningen. We herstellen twee ondiepe waterputten zodat bijna 800 ontheemden en lokale inwoners toegang hebben tot schoon en veilig water. Ook bouwen we 30 latrines met handenwasstation en geven we voorlichting over hygiëne.  

Daarnaast zorgen we voor onmiddellijke toegang tot voedsel, door ontheemden en gastgezinnen cash noodhulp te bieden. Ook helpen we mensen te voorzien in hun levensonderhoud: 45 huishoudens die vee hebben verloren door de huidige droogte, ontvangen elk 5 geiten en 40 huishoudens krijgen een ezel met ezelkar, zodat zij weer een eigen inkomen kunnen verdienen. 

In Afghanistan woedt al 20 jaar een humanitaire crisis. Aanhoudend conflict, een groot tekort aan medische zorg, schoon drinkwater, voedsel en onderdak, maken iedere dag moeilijker dan de vorige. Daarnaast hebben de Taliban in augustus 2021 de controle over het land overgenomen. Grote getalen mensen zijn op de vlucht geslagen. 

Ook in de provincie Kabul lijden mensen onder grote tekorten aan basisvoorzieningen, waaronder medische zorg. Zorg voor moeders, pasgeborenen en kinderen is onvoldoende of bestaat zelfs helemaal niet. Het gebrek aan hygiëne veroorzaakt verspreiding van ziektes en zet de volksgezondheid onder druk. 

Hoe wij helpen 

In Kabul helpen wij, samen met onze partner Intersos, mensen op de vlucht door de toegang en kwaliteit van gezondheidszorg te verbeteren. Dit doen we door gezondheidsposten op te zetten. Mensen krijgen zo toegang tot basisgezondheidszorg, zoals behandeling van ziekten en prenatale en postnatale zorg. Ook bieden we medische hulp bij acute ondervoeding en helpen bij screening. We bestrijden ondervoeding door de calorierijke pindapasta Plumpy’ nut uit te delen aan ernstig ondervoede kinderen tot 5 jaar. 

In een zoektocht naar een betere toekomst en veiligheid, reizen duizenden vluchtelingen en migranten door Bosnië en Herzegovina om de Europese Unie te bereiken. Zij komen onder andere uit Afghanistan, Irak, Syrië en Pakistan. Velen leven in een permanente staat van onveiligheid, doorkruisen dagen en nachtenlang de donkere bossen die de landsgrenzen verbinden en worden geconfronteerd door illegale en gewelddadige pushbacks van politie en grenswachters. Door gebrek aan levensmiddelen en opvang hebben zij te maken met uitdroging, onderkoeling, oververmoeidheid, ondervoeding, ziektes en staat ook hun mentale gezondheid onder zware druk.  

Hoe wij helpen 

Stichting Vluchteling heeft sinds 2022 een drietal projecten opgestart in Bosnië en Herzegovina, om mensen op de vlucht van noodhulp te voorzien. Samen met onze lokale partners Rahma, INTERGreat en ‘No Name Kitchen’ zorgen we dat zij toegang krijgen tot voedsel, kleding, slaap- en rugzakken en hygiënische artikelen. Ook zorgen we voor veilig onderdak en medische en psychologische zorg. We bieden juridische ondersteuning bij hun procedures en helpen bij hun integratie, zodat zij weer zicht op de toekomst krijgen.  

Op 24 februari 2022 begonnen Russische troepen met een breed militair offensief tegen Oekraïne. Miljoenen Oekraïners zijn op de vlucht geslagen voor het oorlogsgeweld en zoeken massaal toevlucht in buurlanden zoals Polen, Hongarije en Moldavië. In dit tempo lijkt de situatie de grootste vluchtelingencrisis van deze eeuw in Europa te worden, aldus de VN Vluchtelingenorganisatie.  

Al meer dan 3 miljoen vluchtelingen kwamen Polen binnen. Zij hebben dringend humanitaire hulp nodig. Er is een groot tekort aan van alles: van eten en medische zorg tot drinkwater en onderdak.  

Hoe wij helpen 

Met onze lokale partner Mudita bieden wij in Polen noodhulp aan vluchtelingen uit Oekraïne, waarbij speciale aandacht is voor degenen met een handicap of chronische ziekte. De standaard opvangpunten voor vluchtelingen houden onvoldoende rekening met de specifieke noden van deze mensen, wat families er soms van weerhoudt de oorlog te ontvluchten.  

Wij ondersteunen twee opvangpunten in Warschau en Krakow, speciaal ingericht voor vluchtelingen met een handicap. Samen met onze partner zorgen wij ervoor dat de vluchtelingen die hier verblijven worden voorzien van voedsel.   

 

Made with by Kentaa
Share