Hulpprojecten #NvdV21


Bestedingen editie 2021

In het weekend van 11 op 12 september 2021 hebben jullie samen ruim 965.000 euro bij elkaar gewandeld. Een geweldig mooi bedrag waar we jullie – de lopers en sponsoren – erg dankbaar voor zijn!  

Dankzij jullie inzet kunnen wij blijvend noodhulp bieden aan vluchtelingen wereldwijd. Deze hulp is hard nodig! Dit jaar besloten we het geld van de Nacht van de Vluchteling te besteden aan onze projecten in Afghanistan, Burkina Faso, Venezuela en Irak. In totaal helpen deze projecten ruim 70.000 mensen die op de vlucht zijn! 

Maar liefst 5.600 ontheemden in Kabul ontvingen maandelijks cashhulp. Dit contante bedrag konden zij zelf besteden aan voedsel en medicijnen, of aan het regelen van onderdak.  

De beelden uit Afghanistan staan bij ons allemaal nog op het netvlies. Toen in mei 2021 buitenlandse troepen besloten zich terug te trekken uit Afghanistan, namen de gevechten tussen de Afghaanse strijdkrachten en de Taliban aanzienlijk toe. Sinds begin mei zijn ruim 550.000 Afghanen in eigen land op de vlucht geslagen. Meer dan 15.000 ontheemde gezinnen zochten toevlucht in de hoofdstad Kabul. Zij overnachtten in de openlucht in openbare parken en hadden dringend behoefte aan humanitaire hulp. 

Hoe helpt Stichting Vluchteling? 

Samen met onze lokale partner International Rescue Committee (IRC) konden we snel voor deze mensen in actie komen. We hielpen ruim 5.600 ontheemden (800 huishoudens) in Kabul door middel van cashhulp. Huishoudens kregen maandelijks een vrij te besteden bedrag waarmee zij zelf konden bepalen en kopen wat zij op dat moment het hardst nodig hadden. Het geld besteedden zij bijvoorbeeld aan voedsel, medicijnen of aan het regelen van onderdak.  

 

In Burkina Faso werken we aan het terugdringen van sterfte door te zorgen voor vrije toegang tot gezondheidszorg en voeding voor ontheemden en de lokale bevolking. 

Burkina Faso kent één van de snelst groeiende humanitaire crises van de wereld. Waar het land eerder vrijwel niet te maken had met conflicten of ontheemding, hebben aanvallen van bewapende groeperingen daar de afgelopen vier jaar verandering in gebracht. Vooral sinds februari 2021 neemt het geweld toe. Binnen de landsgrenzen zijn meer dan 1.2 miljoen mensen op de vlucht. 

Daarnaast heeft de oostelijke regio te maken met een grote voedselcrisis als gevolg van klimaatverandering. Miljoenen mensen hebben we maken met acute voedselonzekerheid. Corona heeft de situatie alleen maar verergerd. Door een gebrek aan toegang tot gezondheidszorg zijn er veel ziekte- en sterftegevallen (vooral kinderen), bijvoorbeeld door diarree, malaria of ondervoeding.   

Hoe helpt Stichting Vluchteling? 

Samen met onze partner INTERSOS zorgen wij voor vrije toegang tot gezondheids- en voedingsdiensten voor ontheemden en de lokale bevolking die geraakt worden door het conflict. In de oostelijke regio hebben wij in de laatste jaren acht gezondheidscentra opgezet en ondersteunen we het lokale Fada ziekenhuis.  

We voorzien deze centra van medische apparatuur en trainen gezondheidswerkers hoe ziektes als malaria en corona voorkomen kunnen worden. Ook zorgen we voor een verbeterde screening op ondervoeding en verzorgen we voedingstherapie voor ondervoede kinderen. De ernstig ondervoede kinderen worden doorverwezen naar het Fada ziekenhuis, dat wij van voedselrantsoenen voorzien.  

 

In de staat Táchira, Venezuela, verbeteren we de capaciteit van het gezondheidssysteem in de rurale gebieden die getroffen zijn door de grenscrisis bij Colombia.   

De verdiepende economische crisis in Venezuela heeft ervoor gezorgd dat ruim 5.6 miljoen mensen op de vlucht zijn geslagen. Er zijn grote voedseltekorten in het land en medische hulp is onbetaalbaar geworden. De crisis heeft geleid tot één van de grootste massale verplaatsingen in de geschiedenis van Zuid-Amerika.  

Hoewel de grenzen met buurlanden officieel gesloten blijven, zijn er voortdurend duizenden mensen op de been om de grens met Colombia te bereiken. Tijdens hun vlucht lopen zij risico op geweld, uitbuiting en gezondheidsproblemen, waaronder ernstige uitdroging, ondervoeding, verwondingen en/of verergerde ziektes. Eén van de plaatsen waar zij de Colombiaanse grens proberen over te steken is de staat Táchira, waardoor de druk op het al verzwakte gezondheidssysteem van dit grensgebied alleen maar toeneemt. 

Wat doet Stichting Vluchteling?  

In Táchira zijn wij een noodhulpproject gestart om de capaciteit van de gezondheidszorg te verbeteren. Dit is hard nodig, want mensen op de vlucht komen na een lange reis vol risico’s vaak ernstig verzwakt aan in de grensgebieden.  

Stichting Vluchteling helpt met twee mobiele klinieken, die op strategische plekken langs de routes van mensen op de vlucht zijn geplaatst en ook afgelegen gebieden kunnen bereiken. Zo kunnen we mensen op de vlucht de gezondheidszorg bieden die zij zo hard nodig hebben. Om het tekort aan gezondheidswerkers tegen te gaan, investeren we in opleidingsworkshops voor hen. Ook gaan we preventief te werk, door in de grensgebieden voorlichting te geven over ondervoeding, hygiëne en het voorkomen van ziektes. 

 In de Sinjar bergen in Irak biedt Stichting Vluchteling medische hulp door middel van een mobiele kliniek.   

Al tientallen jaren hebben de inwoners van Irak het nodige te verduren. Ondanks dat de Islamitische Staat nu zo goed als verslagen is op Irakees grondgebied, blijven de humanitaire noden enorm. Nog steeds zijn miljoenen mensen ontheemd en afhankelijk van hulp.  

Ook de Jezidi gemeenschap in het Sinjar gebergte in Noord-Irak heeft zware klappen gehad. In 2014 werden zij door IS aangevallen. De Jezidi’s werden door IS gezien als ongelovigen en grote aantallen mensen werden gedood, verkracht en ontvoerd. De 450.000 mensen die in het Sinjar gebied leefden werden gedwongen om te vluchten. Op dit moment is 18% van alle ontheemden in Irak afkomstig uit dit gebied. 

De noodzaak voor hulp in de Sinjar is erg groot. Er liggen overal mijnen en er zijn nauwelijks basisvoorzieningen aanwezig. Er is vooral behoefte aan onderwijs en gezondheidszorg.   

Wat doet Stichting Vluchteling? 

Onze lokale partner Yazda heeft met steun van Stichting Vluchteling in 2016 een mobiele kliniek opgezet ten noorden van het Sinjar gebergte. De mobiele kliniek rijdt langs 14 verschillende dorpen, waardoor ruim 9.000 mensen toegang tot medische zorg hebben. De kliniek biedt gratis medische en geestelijke hulp en medicijnen aan de inwoners van de dorpen, die anders geen toegang zouden hebben tot gezondheidszorg. 

Hierbij is er speciale aandacht voor chronisch zieke mensen, die bijvoorbeeld een hoge bloeddruk of diabetes hebben. Chronische ziekten zijn namelijk één van de belangrijkste doodsoorzaken in Irak. Ook wordt er geïnvesteerd in het trainen van medisch personeel.   

Bestedingen 2020 

2020 was het jaar waarin alles een beetje anders was dan anders en dat gold natuurlijk ook voor de Nacht van de Vluchteling. We lanceerden een digitale editie van het evenement waardoor duizenden deelnemers via een app, in hun eigen omgeving kilometers konden maken en tóch mee konden doen. Dankzij de deelnemers aan de #NVDVgoesdigital konden wij coronahulp bieden in Jemen en stonden wij paraat met o.a. voedsel en hygiene pakketten voor slachtoffers van de brand in kamp Moria op Lesbos.

 

 

Made with by Kentaa
Delen