De Nacht van de Vluchteling en coronamaatregelen

 
Wij doen er alles aan om in de nacht van 11-12 september een mooie, veilige Ă©n verantwoorde editie van de Nacht van de Vluchteling te organiseren. De veiligheid van alle lopers en vrijwilligers staat hierbij voorop. Welke maatregelen i.v.m. corona nemen we?


Twee scenario’s

We bereiden ons op dit moment voor op twee scenario’s zodat we kunnen anticiperen op de in september 2021 geldende maatregelen. In deze scenario’s houden we rekening met de nodige veiligheids- en hygiënemaatregelen en kun je van ons verwachten dat we extra vrijwilligers en hulpmiddelen zullen inzetten (ontsmettingszuilen op alle locaties etc.). We baseren ons op informatie van officiële instanties als het RIVM en het Ministerie van Volksgezondheid.

Scenario 1: coronamaatregelen worden losgelaten

  • Om stipt middernacht starten we tegelijkertijd en met elkaar;
  • Er hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden bij het lopen van de route (tenzij je je comfortabeler voelt bij die afstand);
  • Lopen kan in groepen en in teams gezamenlijk;
  • Er komt een normaal en feestelijk start- en finish programma met high fives bij de finish 🙂.


Scenario 2: coronamaatregelen blijven van kracht

  • Gefaseerd starten in verschillende tijdsblokken. De startvolgorde wordt daags voor 11 september aan de lopers gecommuniceerd;
  • Lopen met maximaal 3 mensen, op 1,5 meter afstand van elkaar. Tenzij binnen een huishouden. Kinderen tot en met 12 jaar tellen hierbij niet mee;
  • Meer spreiding over de route (grote teams worden opgesplitst in kleinere groepen);
  • Het start- en finish programma is zeer minimaal. Zodra hierover meer bekend is, worden de deelnemers geĂŻnformeerd.

Meer veiligheid

Ook dit jaar krijgen alle deelnemers bij registratie van ons een reflectiehesje. Op diverse punten op de route staan vrijwilligers en verkeersregelaars en het Rode Kruis is aanwezig met EHBO-posten. We nemen dit jaar meer voorzorgsmaatregelen om het lopen in de nacht zo veilig mogelijk te maken.

Contact

Tot aan de start op 11 september blijven we alle corona ontwikkelingen volgen. Medio juni ontvangen jullie een nieuwe update rond corona. Heb je nog vragen? Stuur dan een e-mail naar info@nachtvandevluchteling.nl of een WhatsApp bericht naar +316 23 46 10 33.

Made with by Kentaa
Delen