Wie ben ik dat ik dit doen mag?

Tussenstand € 1.125,-
Opgehaald van € 2.500 (45%)

Duinfluiters

Wie ben ik dat ik dit doen mag?

(40 KM Den Haag)

Voor het eerst ooit zijn er meer dan 100 miljoen mensen wereldwijd noodgedwongen op de vlucht! Dat is ongelofelijk triest... Het aantal vluchtende mensen nam de afgelopen jaren alleen maar toe.  We lezen de verhalen, we zien de beelden. Het raakt! Het doet pijn!

Wij zullen één nacht lopen, 40 kilometer, voor bewustwording en uit solidariteit. Wat een geluk dat wij dit kunnen en mogen doen.

We willen jullie vragen ons te steunen middels een klein bedrag. Het geld dat wij inzamelen is voor noodhulp aan al die mensen die nu op de vlucht zijn. Zij hebben huis en haard achter zich moeten laten voor veiligheid.   

"... Vraag niet wanneer hij gevlucht is,

of hij heimwee heeft en zijn familie mist.

Als je hem perse in een hokje wil stoppen,

stop hem in het hokje 'mens'.

Laat zijn wereld jou wereld worden

voor een avond..."


(een stuk uit een gedicht van Nafiss Nia)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For the first time ever more than 100 million people worldwide are forcibly displaced, fleeing war, violence and oppression! This is really sad... The number of people fleeing has only increased in recent years. We read the stories, we see the images. It touches! It hurts!

We are going to walk. One night, 40 kilometers, for awareness and solidarity. We feel lucky we are able to do this.

We would like to ask you to support us with a small amount. The money we collect is for emergency aid to all those people who are now forcibly displaced. They had to leave their world behind for safety.

 

"... Do not ask when he fled,

whether he is homesick and misses his family.

If you really want to put him in a category,

put him in the category 'human'.

Let his world become your world

for an evening..."


(translated from Dutch, a piece from a poem by Nafiss Nia)

Made with by Kentaa
Delen