Night of the Refugee 2022 | Nacht van de Vluchteling 2022

Progress €1.053,-
Collected €1.000 (105%)

Jay, Jieling & Kya

Night of the Refugee 2022 | Nacht van de Vluchteling 2022

(40 KM Amsterdam)

In the night of june 18th on 19th, we will walk 40 km to raise money for the people who had to leave everything behind in hope for a safe home, something that unfortunately is a privalege that cannot be taken for granted.

----------------------------------------------------

In de nacht van 18 op 19 juni lopen wij mee met de nacht van de vluchtelingen om geld in te zamelen voor mensen die alles achter hebben moeten laten in de hoop op een veilige thuis, iets wat helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend is.

----------------------------------------------------

Soms,
op een dag als deze,
ben ik op zoek naar mijn huis.
Verdwaald in gedachten,
verdwaald in mijn lichaam.
Verdwaald,
en op zoek naar mijn huis.
Kom je me helpen zoeken?

Made with by Kentaa
Share