Wij lopen mee!

Standing €943,-
Collected €1.000 (94%)

Team Barkie

Wij lopen mee!

(40 KM Utrecht)

 Scroll for English

Wij lopen mee! #NvdV21

Het aantal mensen dat op de vlucht is voor oorlog, geweld en onderdrukking is het hoogste aantal ooit; 79,5 miljoen mannen, vrouwen en kinderen. 1 op de 100 mensen wereldwijd is op de vlucht. Stichting Vluchteling biedt als noodhulporganisatie sinds 1976 wereldwijd hulp aan vluchtelingen en ontheemden.

 

Stichting Vluchteling organiseert, in 2021 voor de twaalfde keer, de Nacht van de Vluchteling. In zes steden lopen in het weekend van 11 op 12 september honderden deelnemers een nachtelijke route om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor noodhulp aan vluchtelingen. 

Dit jaar lopen wij als team Barkie mee aan de route Utrecht. In de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 september zullen wij vanaf het Spoorwegmuseum om 00:00 uur beginnen aan de nachtelijke route van 40 kilometer met één gezamenlijk doel: op een positieve manier aandacht vragen voor vluchtelingen en zoveel mogelijk geld inzamelen voor noodhulp aan vluchtelingenhulp wereldwijd. 
Door mee te lopen kunnen wij mogelijk minstens 15 vluchtelingen helpen met financiële steun voor bijvoorbeeld schoon drinkwater, onderdak, voedsel en medische zorg. 

Het zal een onvergetelijke en pittige nacht worden, maar wat is 40 kilometer per slot van rekening? Dit is niets vergeleken met wat vluchtelingen doormaken, zoals terug te vinden in het gedicht: 'Seeking Asylem': 

"No one puts their children in a boat unless the water is safer than the land."

Voor het complete Engelse gedicht over de zoektocht naar asiel, klik hier.

 

Wil jij ons een steuntje in de rug geven?  

 

Help ons anderen te helpen en doneer!

 

Veel liefs en dank,

Estrela, Kamiel, Ianthe en Noëlle

----------------------------------------------------------------------------

- We Stand United - #NvdV21


The number of people fleeing war, violence and oppression is the highest ever: 79.5 million men, women and children. One in every 100 people worldwide is on the run. As an emergency aid organisation, Stichting Vluchteling has been offering help to refugees and displaced persons worldwide since 1976.

 

In 2021, the Dutch Refugee Foundation Stichting Vluchteling is organising the Night of the Refugee for the twelfth time. In six cities, the weekend of 11 to 12 September, hundreds of participants will take part in a nightly route to collect as much money as possible for emergency aid for refugees.

This year we, as team Barkie, participate in the Utrecht route. In the night of Saturday 11 to Sunday 12 September we will start at 00:00 hours from the Railway Museum on the 40 km nightly route with one common goal: to draw attention to refugees in a positive way and to raise as much money as possible for emergency aid to refugees worldwide.
By participating we may be able to help at least 15 refugees per person with financial support, like for example clean drinking water, shelter, food and medical care.

It will be an unforgettable and tough night, but what is 40 kilometres, after all? This is nothing compared to what refugees go through, as reflected in the poem: 'Seeking Asylem':

"No one puts their children in a boat unless the water is safer than the land."

For the complete English poem on Seeking Asylum, click here.

 

Help us to help others and donate!

 

Much love and infinite thanks,

Estrela, Kamiel, Ianthe and Noëlle

 

Promote this page with a cool poster. You can determine the text yourself and then print the poster and put it up anywhere. Anyone can make a poster of this page, including friends, family, colleagues, people from your sports team or classmates. Put the poster up in a supermarket, behind the window at shops, at companies or at school. Putting up a poster is often no problem if you ask nicely and explain what it is for.

Made with by Kentaa
Share