Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen!

Normal 1c8954c03c00c044226bc2c3df3a6ecde9d42c4b
Standing € 98,-
Collected € 500 (19%)
Erina den Otter-Berkman

( Member of team: Team Ados )

(40 km Rotterdam - Den Haag)

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen!

Het aantal vluchtelingen op de wereld heeft een nieuw record bereikt.
Meer dan 70 miljoen mensen zijn op de vlucht voor oorlog en conflict. Meer dan 70 miljoen mensen zijn afhankelijk van hulp. Meer dan 70 miljoen mensen hebben gebrek aan voedsel, drinkwater, medische zorg en onderdak.
Iets meer dan de helft van alle vluchtelingen is nog kind!!! Voor deze kinderen en volwassenen lopen we de Nacht van de Vluchteling. Sponsor mij, dan ga ik 40 km lopen van Rotterdam naar Den Haag, in de nacht van 20/21 juni a.s.

You can create your own personalized poster to draw attention to this fundraising page. After printing the poster you can hang it in a shop, a café window or a community bulletin board. Ask your family, friends, co-workers and neighbors to help and also put up a poster in their home, school or work place. Most people are willing to help but be sure to ask permission first.

Made with by Kentaa
Share