The countdown has begun!

The 11th edition of the Night of the Refugee will take place on Saturday the 20th and Sunday the 21st of June 2020. Whether you want to walk 10, 20, or 40 kilometres, you are facing a tough but unforgettable experience in the Night of the Refugee. What's more, you'll also be helping to collect the highest possible amount for emergency aid to refugees.

We are going live on the 15th of November. Leave your email address and you'll be the first to receive a message once registration opens up. Challenge yourself and join the walk!

I accept the challenge
Normal 329121a933653341ec15bf4aae5adc740c28c326

Hulde aan alle sponsoren! ... tot nu toe

12-06-2019 | 23:22

In de afgelopen dagen komen de sponsoren ineens vanuit alle hoeken en gaten: vrienden, familie, collega's, medesporters. Mijn streefbedrag heb ik daarom (nog eens) durven ophogen en ook die € 800 is al in zicht! 

Ik vind het hartverwarmend dat jullie willen meehelpen om vluchtelingen in hun allerergste nood te helpen.

En misschien vind ik nog wel meer mensen zoals jullie. Daarom heb ik afgelopen zondag een interview gegeven bij Surprise op Radio Bloemendaal. Komende zondag kom ik bij Henk Kortschot nog een keer in de uitzending om te vertellen hoe het is geweest.

Als klap op de vuurpijl heb ik besloten om zondagochtend nog een paar kilometer extra te lopen naar de Immanuelkerk in Haarlem-Noord om daar in de kerkdienst te vertellen waarom ik zonder slaap en met 40+ km in de benen op mijn wandelschoenen in de kerk ben.

En wat zal ik met dat streefbedrag doen? Zou ik het aandurven om het nóg een keer op te hogen, naar € 900, naar ... € 1.000?

Made with by Kentaa
Share