In beweging komen voor vluchtelingen

Progress €1.025,-
Collected €2.500 (41%)

Laudato Sí

In beweging komen voor vluchtelingen

(40 KM The Hague)

Wij willen letterlijk in beweging komen voor vluchtelingen, geïnspireerd door de encycliek Laudato Sí van Paus Franciscus, over de zorg voor de Scheping en de Schepselen.

Vluchtelingen, met hun leven op het spel, op de vlucht voor oorlog, vervolging, natuurrampen, gewetenloze handel, weggerukt uit hun gemeenschappen van herkomst, moeten zij worden verwelkomd, beschermd, ondersteund en geïntergreerd (brief Fratelli Tutti van de Paus.)

Made with by Kentaa
Share