Nacht van de Vluchteling 2022

Progress €756,-
Collected €500 (151%)

PvdD Zuid-Holland

Nacht van de Vluchteling 2022

(40 KM The Hague)

Wij gaan de uitdaging aan en lopen in het weekend van 18-19 juni mee met de Nacht van de Vluchteling omdat een humaan vluchtelingenbeleid belangrijk is! 

Voor veel mensen in andere delen van de wereld ontbreekt het aan een toekomstperspectief en bestaanszekerheid. De klimaatcrisis en biodiversiteitscrisis zorgen er niet alleen voor dat gebieden onleefbaar worden en dat de voedsel-zekerheid van mensen in gevaar komt, maar zijn ook een bron van (gewapende) conflicten. Wanneer mensen door conflicten bedreigd worden, wanneer land onvruchtbaar wordt of wanneer er niet meer genoeg water is om te drinken, slaan mensen op de vlucht. De Partij voor de Dieren wil de grondoorzaken aanpakken zodat mensen zich niet langer genoodzaakt voelen om hun gebied te ontvluchten.

Uiteindelijk komt een groot deel van de mensen die vluchten niet in Nederland of in Europa terecht. 85 tot 90 procent van de vluchtelingen wordt in de regio opgevangen, vaak onder erbarmelijke leefomstandigheden. Humanitaire hulp moet gebaseerd zijn op twee pijlers: het verbeteren van de directe leefomstandigheden en het creëren van toekomstperspectief.

Made with by Kentaa
Share